تحقیق گزارشی از تاريخچه تاج محل

پایان نامه تاريخچه تاج محل,پروژه تاريخچه تاج محل,پروژه در مورد تاريخچه تاج محل,تاريخچه تاج محل,تحقیق در مورد تاريخچه تاج محل,دانلود تحقیق تاريخچه تاج محل,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تاج محل,مقاله تاريخچه تاج محل,مقاله در مورد تاريخچه تاج محل
تحقیق گزارشی از تاريخچه تاج محل

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق: در اين
همايش دکتر ناصر تکميل همايون ، استاد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي و مدير
گروه تاريخ دفتر پژوهش هاي فرهنگي درباره روابط تاريخي ايران و هند سخن
گفت.سپس پروفسور «ابا کخ» از آْلمان درباره تاج محل سخنراني کرد. با اينکه
در ابتدا قرار بود دکتر حسين سلطان زاده رئيس دانشکده معماري قزوين و
سردبير فصلنامه فرهنگ و معماري در اين نشست درباره «باغ مزار هاي ايران»
سخنراني کند اما عملا به دليل طولاني شدن سخنراني«ابا کخ» وي فقط کلياتي از
بحث خود را ارائه و شرح مفصل آن را به حلسه ديگري موکول کرد. استقبال
از اين همايش آن قدر زياد بود که تعداد زيادي از دانشجويان تا آخر همايش
روي زمين نشسته بودند.  دکتر تکميل همايون در ابتداي سخن ، کشورهايي را که
با ايران رابطه فرهنگي دارند به سه قسمت تقسيم کرد و درباره هر يک گفت:يک
سري کشورهايي هستند که تاکنون با آنها هيچ رابطه فرهنگي نداشته ايم و تازه
در آغاز راه هستيم مانند برزيل يا آرژانتين.دسته دوم کشورهايي هستند مثل
تاجيکستان و افغانستان که ما با آنها اشتراکات فرهنگي زيادي داريم و گويي
قرن ها با هم در يک فرهنگ زندگي کرده ايم. دسته سوم کشورهايي هستند که ما
از گذشته با آنها داد و ستد فرهنگي داشته ايم ولي نه مثل تاجيکستان و
افغانستان به ما نزديکند نه مثل برزيل از ما دورند که اين دسته شامل
کشورهايي چون هند و چين مي شود. اين استاد تاريخ درادامه براي تبيين بيشتر نوع رابطه ايران وهند به تاثير گذاري فرهنگ و زبان فارسي
بر هندي ها اشاره کرد و گفت:شما به نام باغ هاي هندي نگاه کنيد. جهان آرا،
نورافروز، فرح بخش، آرامگاه همايون، باغ انگوري، انگوري باغ، چهلستون، هشت
بهشت…….وقتي نام باغ هاي هند اين اسامي باشد آن وقت ببينيد از لحاظ
معماري و باغ سازي چه تاثيراتي از ما گرفته اند. وي با اشاره به لشگرکشي
هاي سلطان محمود غزنوي به هند، اين نوع ايجاد رابطه را «تماس بدي» خواند و
گفت هيچ کس از طريق جنگ نمي تواند چيزي را به ارمغان ببرد اما در کنار اين
برخورد هي نظامي و سياسي، عرفان و تصوف ايران نيز به هند راه پيدا کرد و
هند چون مثل ايران مايه عرفاني داشت توانست عرفان اسلامي را بپذيرد و از آن
تاثير بگيرد. پروفسور« اباکخ»خانم دانشمند آلماني که مدت بيست سال است
درباره باغ هاي هند و مخصوصا تاج محل تحقيق مي کند نفر بعدي بود که
ميکروفون را به دست گرفت. وي در آغاز شرح مفصلي درباره تاج محل داد و گفت:
تاج محل يکي از باارزشترين و زيباترين ساختمان هاي مقبره گون است که
امپراطور شاه جهان پنجمين پادشاه سلسله مغول(تيموريان) به عنوان آرامگاه
براي همسرش ممتاز محل ساخته است.او که به زبان آلماني سخن مي گفت و سخنانش
به فارسي ترجمه ميشد در ادامه به اين نکاه اشاره کرد که در عصر استعمار
افراد زيادي از اين محل ديدن کرده اند و مخصوصا در قرون 18 و 19 اين بنا
خيلي مورد توجه بوده است. بنا به نظر کخ ، تاج محل نه فقط يک مقبره که نماد
و سمبلي از اهميت و قدرت حکومت مغول بوده است. بناي تاج محل از يک
ساختمان سفيد اصلي و دو ساختمان قرمز کوچک تر که در دو طرف بناي اصلي ساخته
شده اند تشکيل شده است. کخ گفت که از حدود بيست سال پيش که مطالعه تاج
محل را آغاز کرده به اين نتيجه رسيده که « براي درک بهتر معماري اين بنا
بايد اين ساختمان را در تماميت خودش ببينم نه قطعه قطعه.» در حالي که هميشه
تاکيد محققان روي ساختمان اصلي که سفيد رنگ است متمرکز مي شده است. قسمت
هاي زيادي از تاج محل اکنون از بين رفته است. آن چه که امروز باقي مانده
يک باغ اصلي است به نام چهار باغ و ساختمان سفيد مقبره که انگار روي يک سکو
قرار گرفته و به رودخانه جامو مشرف است.پروفسور آلماني تاکيد کرد که قرار
گرفتن ابن بنا کنار رودخانه نکته بسيار مثبتي براي آن است چون هم منظره
جالبي دارد و هم اينکه رودخانه به انسان آرامش مي دهد. بنا به نظر کخ
چهار باغي را که اطراف تاج محل قرار گرفته، مي توانيم به چهار سوق هاي
بازار تشبيه کنيم که دو راسته از دو طرف پيش مي آيند واين چهارسوق ها را
قطع مي کنند.وي گفت که ممکن است در گذشته در اين منطقه کاروانسرا يا بازاري
نيز موجود بوده اما هنوز قطعيت اين مسئله براي او کاملا روشن نيست. وي
تاکيد کرد که ابن بنا فقط يک مقبره نيست بلکه مجموعه اي است از بازار،
کاروانسرا، باغ و مقبره که با وجود عملکردهاي متفاوت و مختلف هر يک از اين
بناها، تمامي آنها خيلي خوب طراحي شده اند. کخ که براي درک بهتر
سخنراني اش مجموعه متنوعي از تصاوير و نقشه هاي تاج محل و ساختمان هاي
اطرافش را نشان مي داد به بناهاي دوطرف ساختمان اشاره کرد . اين بناها به نام قلعه سرخ شهرت دارند. وي ضمن نشان دادن تصاويري از جزئيات هر کدام از
بناها ، هارموني، نظم، تناسب و قرينه سازي آنها را ستود. در اين ساختمان
ها سه نوع ستون به اسم ستون «سرو اندام»، ستون «هندسي» و ستون «طبيعي» به
کاررفته است. رنگ هاي به کار رفته در ساختمان اصلي سفيد و رنگ ساختمان
هاي طرفين قرمز است. کخ گفت که استفاده از دو رنگ يکي از خصوصيات معماري
عصر مغول است که بهترين جلوه اش در تاج محل بروز کرده است. وي
بانشان دادن کنده کاري ها، نقوش به کار رفته در« مقبره» ممتاز محل و آيات
قرآني که بر روي مقبره حک شده، اين بنا را ساختماني با تزئينات جالبي در
خور يک مقبره و «خيلي احساس گرايانه» توصيف کرد و آن را ايده اي از قدرت و
زيبايي و نمادي از بهشت خواند. دکتر سلطان زاده، آخرين سخنران اين
همايش در سخنان کوتاه اما موجزي به پيشينه باغ مزار هاي ايراني اشاره کرد و
در ابتدا گفت: در آيين زرتشت، دفن اجساد مکروه بود و زرتشتيان مردگان خود
را دفن نمي کردند. بنابراين زرتشتيان نه تنها مقبره اي براي خود نساختند
بلکه پادشاهان ساساني هر آنچه مقبره بود به غير از آرامگاه کوروش را از بين
بردند.آن هم به اين دليل که گمان مي کردند مقبره مادر حضرت سليمان است. با
اين حال چون در ايران اقوام مختلفي زندگي مي کردند که اجساد خود را دفن مي
کردند آرامگاه هايي هم در يافته هاي باستانشناسي به چشم مي خورد. فردوسي
در بيتي به باغ مزار اشاره مي کند و مي گويد: به باغ اندرون دخمه اي
ساخته/ سرش را به آن اندر انداخته در سفرنامه هاي تاريخي هم اشاره شده که
پيرامون آرامگاه کوروش ، حياط محصوري وجود داشته.از سوي ديگر هرودوت نيز به
باغ هايي اشاره مي کند که به عنوان آرامگاه مورد استفاده قرار مي گرفته
است. با اين تفاصيل اين سوال پيش مي آيد که پيشينه تاريخي اين باغ مزار ها
در ايران به کجا مي رسد؟وي در پاسخ به اين سوال گفت: هخامنشيان بخش
عمده اي از فرهنگ و هنرشان را مديون عيلامي ها بودند و در امور مختلف از
آنها اقتباس مي کردند. از آنجا که در عيلام مقبره و باغ مزار وجود داشته مي
توانيم سنت باغ مزار را به عيلامي ها منتسب کنيم. اين استاد معماري سپس به
دوران پس از اسلام اشاره کرد و گفت با وجود اينکه باغ مزار هاي هندي تحت
تاثير فرهنگ ايراني ساخته شده اند اما اين سوال به جاست که چرا چنين باغ
مزارهايي در ايران وجود ندارد؟ براي اينکه تا سه قرن پس از اسلام ساختن
بنايي بر روي مقبره مکروه شناخته مي شد و از قرن سوم به بعد است که شاهد
مزار هاي يادماني مثل گنبد قاموس يا مقبره سلطان سنجر هستيم. سلطان زاده تاکيد کرد: دوره غزنوي دوره بروز ملي گرايي در ايران است و انعکاس اين ملي گرايي
در معماري هم ديده مي شود، مثل طرح چهار ايوانه که در مساجد و
کاروانسراهاي آن دوره به چشم مي خورد. از دوره ايلخاني اين مزارها اهميت
پيدا مي کنند و از دوره صفويه شاهد ساخته شدن مجموعه مزار هايي هستيم که
داخل يک گورستان هستند. وي درباره تداوم نداشتن باغ مزارها در ايران به
اعتقادات مذهبي اشاره کرد و گفت: در ايران؛ بزرگان، شاهان و خوانين هميشه
تمايل داشته اند کنار مزارهاي مقدس دفن شوند نه در يک باغ مزار بزرگ و شايد
اين مسئله يکي از علت هاي اين انقطاع تاريخي باشد. معرفي اجمالي  ري و
فهرست آثار تاريخي – فرهنگي آن  مطالعه و جمع آوري اطلاعات باستانشناختي
از آثار محدوده ري از گذشته مورد توجه بوده است که به دلايل مختلف ازجمله
نبودن برنامه مدون و جامع براي اين مهم به اجرا در نيامده است . از سال
1312-1315  ه.ش که اولين دوره حفاريهاي علمي باستانشناختي توسط دکتر اريک
اشميت در چشمه علي ري انجام شد تا حدود سالهاي 6-1375 ه.ش که چندين حفاري
دگر توسط باستانشناسان ايراني صورت گرفت هيچگاه انجم يک برنامه گسترده
بررسي و شناسايي از ديدگاه باستانشناختي مورد نظر نبوده است شايد با توجه
به کمبود امکانات مالي و نيروي انساني کارآمد در ادامه حفاريهاي
باستانشناسي ، و نيز کمبود اطلاعات ارتباطي ميان محوطه هاي باستاني يکي از
عوامل باشند که موجب شده اند هيچگاه حفاريهاي باستانشناسي به نتيجه نهايي
نرسيده و اين کار نه تنها در مطالعات باستانشناسي وقفه بوجود آورده بلکه
امانتي را که هزاران سال در دال خاک از نياکان ما به يادگار مانده است را
پس از آزاد شدن از دل خاک بنابودي کشانده است ، و شايد اين گفته اشتباه
(باستانشناسي علم مخرب است) درست باشد بررسيهاي باستانشناسي ادون لطمه زدن
به مدارک بازمانده از گذشتگان مي تواند اطلاعات ارتباطي ميان محوطه هاي دور
از هم را از نظر فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و نيز مسير حرکت و مهاجرت
اقوام را در يک نگرش در اختيار پژوهشگران قرار دهد ، اطلاعات بدست آمده در
يک برنامه وسيع و شناسايي باستانشناسي مي تواند کمک موثري باشد در انتخاب و
برنامه ريزي صحيح يک حفاري نظام مند بر اين اساس اداره کل ميراث فرهنگي
استان تهران در يک برنامه گسترده شهرستانهاي استان تهران را زير پوشش بررسي
و شناسايي قرار داده است در اين راستا بررسي و شناسايي شهرستان ري در يک
زمانبندي فشرده انجام شد که با توجه به گسترش آثار فقط بخشها و روستاهاي
اين شهرستان مورد بررسي قرار گرفتند و بررسي مرکز شهرستان ري مي بايست در
چاهر چوب يک برنامه گسترده مستقل گنجانيده شود …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 59

 

تاريخچه تاج محل تحقیق در مورد تاريخچه تاج محل دانلود تحقیق تاريخچه تاج محل دانلود رایگان تحقیق تاريخچه تاج محل پروژه تاريخچه تاج محل مقاله تاريخچه تاج محل مقاله در مورد تاريخچه تاج محل پروژه در مورد تاريخچه تاج محل پایان نامه تاريخچه تاج محل

 • تحقیق انسان، علم و معنا

  انسان علم و معنا,انسان علم و معنای,انسان علم و معنای زندگی,پاورپوینت علم و معنا,پایان نامه انسان علم و معنا,پایان نامه علم و معنا,تحقیق انسان علم و معنا,تحقیق علم و معنا,علم معناشناسی,علم و معنا,مقاله انسان علم و معنا,مقاله علم و معنا…

 • تحقيق آشنائی با معماری جهان، کلیسای Saint-Gilles

  Saint Gilles,آشنايي با Saint Gilles,آشنايي با كليسا,آشنايي با معماري جهان,بررسی معماری Saint Gilles,بررسی معماری کلیساها,تحقيق معماري,تحقیق معماری جهان,دانلود تحقيق,كليساي زيارتي,معماري جهان,معماری کلیسا دانلود تحقيق آشنائی با معماری جهان، کلیسای Saint-Gilles دانلود فایل معرفی:این کلیسای زیارتی در Via Tolosa معروف قرار…

 • تحقیق منشور ملی حقوق دانش آموز

  آسیب پذیری دانش آموزان,تحقیق حقوق دانش آموز,حقوق دانش آموز,حقوق دانش آموز در جامعه,حقوق دانش آموز در مدرسه,حقوق دانش آموزان در جامعه,حقوق دانش آموزان در مدرسه,دانلود منشور ملی حقوق دانش آموز,مقاله حقوق دانش آموز,منشور ملی حقوق دانش آموز دانلود تحقیق منشور…

 • پاورپوینت چرخه یاخته ای تولیدمثل

  پروکاریوت,تولید مثل,چرخه,خون,سلول,یاخته,یوکاریوت پاورپوینت چرخه یاخته ای تولیدمثل رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع چرخه یاخته ای تولیدمثل،در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:دوره زندگي يك ياخته از هنگام شكل گيري تا پايان تقسيم آن…

 • تحقيق حقيقت فرهنگ

  تحقيق,حقيقت,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,فرهنگ,كار تحقيقي دانلود تحقيق حقيقت فرهنگ دانلود فایل مقدمه:       بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجويت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ ان جاممعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل…

 • پاورپوینت فصل دهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع

  پاورپویت رفتار سازمانی,پروژه کلاسی مدیریت,دانلود رفتار سازمانی,دانلود کتاب رفتار سازمانی,رفتار سازمانی رابینز,رفتار سازمانی مهدی زارع,فصل دوم رابینز,کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج,مدیریت منابع انسانی,منبع ارشد مدیریت,منبع دکتری مدیریت دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی…

 • تحقیق بررسی کامل دریای خزر

  word,پایان نامه دریای خزر,پروژه در مورد دریای خزر,پروژه دریای خزر,تحقیق آماده در مورد دریای خزر,تحقیق در مورد دریای خزر,دانلود تحقیق دریای خزر,دانلود رایگان تحقیق دریای خزر,دریای خزر,رایگان,مقاله در مورد دریای خزر,مقاله دریای خزر,ورد تحقیق بررسی کامل دریای خزر رفتن به…

 • تحقیق استان لرستان و ویژگی های آن

  pdf,word,پاورپوینت,پایان نامه لرستان,پروژه در مورد لرستان,پروژه لرستان,تحقیق آماده در مورد لرستان,تحقیق در مورد لرستان,دانلود تحقیق لرستان,دانلود رایگان تحقیق لرستان,رایگان,رشته,لرستان,مقاله در مورد لرستان,مقاله لرستان,ورد تحقیق استان لرستان و ویژگی های آن رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:امامزاده قاسم اين…

 • پاورپوینت روان شناسی ورزش

  پاورپوینت روان شناسی ورزش,پایان نامه روان شناسی ورزش,پروژه روان شناسی ورزش,تحقیق روان شناسی ورزش,روان شناسی ورزش,روان شناسی ورزش چیست؟,روان شناسی ورزش شنا,روان شناسی ورزش مقاله,روان شناسی ورزشی,مقاله روان شناسی ورزش دانلود پاورپوینت روان شناسی ورزش دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

  پرسشنامه حل تعارض crq,پرسشنامه حل تعارض اوری,پرسشنامه حل تعارض فیشر,پرسشنامه حل تعارض ویکز,پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری,پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ),دانلود پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری دانلود پرسشنامه حل تعارض…