تحقیق بررسي تاثیر درمان گروهي با روش تحليل محاوره‌اي برن (TA) جهت افزايش رضايت زناشويي در بين زنان

پایان نامه پیرامون ابراز احساسات و رضايت زناشويي,پروژه ابراز احساسات و رضايت زناشويي,تحقیق ابراز احساسات و رضايت زناشويي,تحقیق در مورد ابراز احساسات و رضايت زناشويي,دانلود تحقیق ابراز احساسات و رضايت زناشويي,مقاله ابراز احساسات و رضايت زناشويي
تحقیق بررسي تاثیر درمان گروهي با روش تحليل محاوره‌اي برن (TA) جهت افزايش رضايت زناشويي در بين زنان

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:چكيده در اين پژوهش به بررسي اثر بخشي درمان گروهي بارويكرد تحليل محاوره اي برن( TA) بر افزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي در بين زنان شهر تهران پرداخته شده است .پژوهش از نوع تحقيق آزمايشي و روش نمونه گيري ؛ تصادفي و خوشه اي چند مرحله بود . از بين نواحي آموزش و پرورش استان تهران ؛ منطقه 4 و سپس از بين دبيرستانهاي منطقه مذكور يك دبيرستان بطور تصادفي انتخاب گرديد . بعد از گرفتن آزمون از 90 نفر ؛ 24 نفر نمونه بصورت تصادفي انتخاب شد كه 12 نفر در گروه آزمايش و 12 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند .درابتدا ازهردوگروه آزمونهاي ابرازاحساسات ورضايت زناشويي بعمل آمد سپس گروه آزمايش تحت 12 جلسه درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره اي (TA)قرار گرفتند و بعد از انجام درمان گروهي(TA)وضعيت ابرازاحساسات ورضايت زناشويي دوگروه موردآزمون قرارگرفت سپس يكماه بعدازآخرين جلسه گروهي بارديگرهردوآزمون براي پي گيري از گروه آزمايش گرفته شد . آنگاه داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته ؛ براي گرد آوري اطلاعات و سنجش رضايت زناشويي از پرسشنامه 47 سؤالي رضايت زناشويي انريچ استفاده شد و جهت آزمودن ابراز احساسات افراد گروه ها از پرسشنامه 34 سؤالي و  ابراز احساسات كه توسط محمد اميني قمي ساخته شده استفاده شده است . پس از تحليل داده هاي آماري از آزمون( t) وبراي نرماليتي کردن پيش آزمونها درگروههاي آزمايش وگواه ازآزمون کالموگروف – اسميرنف  استفاده شد و مشخص گرديد كه درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره اي (TA ) بر شيوه هاي صحيح ابراز احساسات و رضايت زناشويي تأثير مثبت داشته است.مقدمه خانواده ؛  اين واحد به ظاهر كوچك اجتماعي ؛ از اركان عمده و از نهادهاي اصلي هر جامعه به شمار مي رود . در واقع ؛ خانواده را مي توان  خشت زير بنايي جامعه و كانون اصلي حفظ سنت و رسوم و ارزشهاي والا ؛ مورد احترام و شالوده ي مستحكم مناسبات پايدار اجتماعي و روابط ميان افراد دانست كه مهد پرورش فكر و انديشه و اخلاق و تعالي روح انساني به شمار مي رود . خانواده اساساً كانون كمك ؛ تسكين ؛ التيام ؛ و شفا بخشي است . كانوني است كه بايد فشارهاي رواني وارد شده بر اعضاي خود را تخفيف دهد و راه رشد و شكوفايي آن را هموار كند . اگر خانواده ؛ محيط سالم و سازنده اي بر اي اعضاي خود باشد و نيازهاي جسماني و رواني آنها را براورده سازد بي شك نياز آنان به نهادهاي درماني خارج از خانواده كاهش خواهد يافت .  در اين ميان ؛ با توجه به اهميت حفظ خانواده در جامعه ؛ يكي از مشكلات شايع كه توجه خانواده  – درمانگران را به خود جلب كرده ؛ عدم ابراز مطلوب احساسات است . اين مشكل ممكن است ؛ باعث عدم رضايت زناشويي شود ؛ نارضايتي زناشويي ؛ ناشي از انتخاب رفتارهاي غير مسئولانه و نادرست در رابطه زناشويي است . هر انساني نيازهايي دارد و بر اساس هر نيازي داراي خواسته هايي است . ما رفتارهاي خود را طوري انتخاب مي كنيم كه مؤيد دنياي ادراكي ما باشد . تضاد خواسته هاي زوجين ؛ غير واقعي بودن خواسته ها و ناتواني در ارزيابي درست از رفتارهاي خود موجب عدم رضايت زناشويي مي گردد . ( گلاسر1  2000 ، به نقل از عزيزي ، 1386 )نارضايتي زناشويي زماني بالا مي گيرد كه ابراز احساسات بين زوجين به صورت نامطلوب و غير صحيح صورت گيرد و به عنوان يكي از عوامل ؛ در كنار ساير عوامل نارضايتي به حساب مي آيد و باعث اختلافهاي جزئي تا تعارضات شديد مي شود ( اديب راد 1383 ) . از آنجايي كه بروز نارضايتي زناشويي مي تواند يكي از مقدمات جدايي  و طلاق باشد ؛ اگر اين مسأله  به گونه اي حل و كنترل شود ؛ به جدايي زوجين ختم نمي شود ؛ در غير اينصورت به طلاق منجر خواهد شد . در كشورهاي غربي آمار طلاق و جدايي بيش از 50 درصد مي رسد . يعني ؛ از هر دو ازدواج كه براي اولين بار صورت مي گيرد يكي از انها به طلاق منجر مي شود ؛ كه يكي از مهمترين عوامل آن نارضايتي زناشويي و ناتواني طرفين در ابراز صحيح و مطلوب احساسات است . ( فرح بخش ؛ 1383 ) . تحقيقات  نشان داده است كه آمار طلاق در جامعه ي  ايران نيز روبه افزايش است به طوري كه از سال 1372 تا 1378 اين ميزان از 3/6 درصد به 15 درصد نسبت به ميزان ازدواج افزايش يافته است ( فريدي 1385 ، به نقل از عزيزي، 1386) . تحليل ارتباط محاوره اي  علاوه بر زباني ساده و جذاب ؛ همخواني با ارزشها ؛ مفاهيم فرهنگي و مذهبي ما نظريه اي است كه در مورد شخصيت و روش منظمي است براي روان درماني به منظور رشد و تغييرات شخصي به كار گرفته مي شود ( جونز   ؛  استوارت  به نقل از دادگستر 1385 )  رويكرد تحليل ارتباط محاوره اي ؛ به اشخاصي كه به جاي تطبيق با ديگران مي خواهند تغيير كنند ؛ به اشخاصي  كه به جاي سازش مي خواهند دگرگوني در درون خود به وجود آورند  جوابهاي تازه اي داده است . هريس1 مي گويد : يكي از علت هاي عمده اي كه تحليل ارتباط محاوره اي ؛ چنين اميد گسترده اي  را در پر كردن شكافهاي بين نياز و وسيله درماني به ما مي دهد ؛ آن است كه اين روش بهتر از هر جا در گروه ها ثمر بخش است . از طريق روش تحليل ارتباط محاوره اي گروهي به اعضا كمك مي شود  تا در سطح مقبول و مناسبي با ديگران ارتباط برقرار سازند و آگاهي و ارتباط خود را با ديگران فزوني بخشند .  به نظربرن2 ( 1961) مراحل تغيير رفتار عبارتند از : زدودن عوامل نامناسب از رفتار ؛ تخليه ي رواني ؛ توصيف و روشن سازي شيوه هاي ارتباط و جهت يابي جديد ( شفيع ابادي 1385 ) ….این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 134

 

تحقیق ابراز احساسات و رضايت زناشويي تحقیق در مورد ابراز احساسات و رضايت زناشويي دانلود تحقیق ابراز احساسات و رضايت زناشويي پروژه ابراز احساسات و رضايت زناشويي مقاله ابراز احساسات و رضايت زناشويي پایان نامه پیرامون ابراز احساسات و رضايت زناشويي

 • گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات در واحد حفظ نباتات اداره جهاد کشاورزی

  دانلود گزارش کارآموزی زراعت,دانلود گزارش کارآموزی زراعت در جهاد كشاورزي,دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات,گزارش کارآموزی اصلاح نباتات,گزارش کارآموزی زراعت,گزارش کارآموزی زراعت در جهاد كشاورزي,گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات در واحد…

 • پاورپوینت سازمان استراژی محور

  خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور کاپلان,دانلود کتاب سازمان استراتژی محور,سازمان استراتژی محور pdf,سازمان استراتژی محور پرویز بختیاری,سازمان استراتژی محور چیست,سازمان استراتژی محور رابرت کاپلان,کتاب کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون پاورپوینت سازمان استراژی محور رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت…

 • تحقیق اسلام و حقوق بشر

  اسلام حقوق بشر,اسلام و حقوق بشر,بررسی اسلام و حقوق بشر,پاورپوینت اسلام و حقوق بشر,پایان نامه اسلام و حقوق بشر,تحقیق اسلام و حقوق بشر,دانلود تحقیق اسلام,رابطه اسلام و حقوق بشر,فقه اسلام و حقوق بشر,فقه اسلامی و حقوق بشر,مقاله اسلام و حقوق…

 • تحقیق تاريخچه بيماري ايدز

  پایان نامه تاريخچه ايدز,پروژه تاريخچه ايدز,پروژه در مورد تاريخچه ايدز,تاريخچه ايدز,تحقیق آماده در مورد تاريخچ,تحقیق در مورد تاريخچه ايدز,دانلود تحقیق تاريخچه ايدز,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه ايدز,مقاله تاريخچه ايدز,مقاله در مورد تاريخچه ايدز تحقیق تاريخچه بيماري ايدز رفتن به سایت اصلی…

 • تحقيق بررسي عنصر بصري خط

  انواع خط,انواع هنری خط,بررسي عنصر بصري خط,تحقيق رشته هنر,تحقیق پیرامون خط و خط شناسی,خط از نظر هنری,دانلود تحقيق,عنصر خط,كار تحقيقي هنر,منشا خط از نظر هنر,هنر خط شناسي دانلود تحقيق بررسي عنصر بصري خط دانلود فایل بخشی از متن:منشاء خط: خط…

 • پاورپوینت آغاز و انجام مديريت دانش

  آغاز,اسلاید,انجام,پاورپوینت,دانش,مديريت دانلود پاورپوینت آغاز و انجام مديريت دانش دانلود فایل پاورپوینت آغاز و انجام مديريت دانش در 23 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت آغاز انجام مديريت دانش اسلاید

 • دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک

  دانلود دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک,دانلود طرح دستگاه پرس بدنسازی در سالیدورک,دستگاه بدنسازی در سالیدورک,دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک,طرح دستگاه بدنسازی در سالیدورک,طرح دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک دانلود دستگاه بدنسازی مدل شده در سالیدورک دانلود فایل…

 • ایالات متحده آمریکا

  آمریکا,اسلاید,ایالات متحده,پاورپوینت دانلود ایالات متحده آمریکا دانلود فایل ایالات متحده آمریکا در قالب پاورپوینت و در 130 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: ایالات متحده آمریکا پاورپوینت اسلاید

 • تحقیق مدیریت زنجیره تامین

  تامین,تحقیق,زنجیره,مدیریت تحقیق مدیریت زنجیره تامین رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مدیریت زنجیره تامین،در قالب word و در 70صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهزنجيره ارزش ، عرضه و تقاضانياز به مديريت زنجيره تامين رقابت جديد از همكاري تا اشتراك مساعي اجزاي سازنده برنامه‌ريزي سلسله مراتبي…

 • ترجمه مقاله مدل مدیریت دانش برای تضمین کیفیت آموزشی در دانشکده آموزش ، دانشگاه ماهاسرخام تایلند ...

  After Action Review,Faculty of Education,Knowledge Management,Mahasarakham University,Thailand,پروژه,تایلند,تحقیق,ترجمه,جزوه,خرید,دانشکده آموزش,دانشگاه ماهاسرخام,فروش,گزارش,مدیریت دانش,مرور بعد از انجام عملیات,مقاله دانلود ترجمه مقاله مدل مدیریت دانش برای تضمین کیفیت آموزشی در دانشکده آموزش ، دانشگاه ماهاسرخام تایلند ... دانلود فایل ترجمه مقاله مدل مدیریت دانش برای…