تحقیق ابومسلم خراساني

ابومسلم خراساني,پایان نامه ابومسلم خراساني,پروژه ابومسلم خراساني,پروژه در مورد ابومسلم خراساني,تحقیق در مورد ابومسلم خراساني,دانلود تحقیق ابومسلم خراساني,دانلود رایگان تحقیق ابومسلم خراساني,مقاله ابومسلم خراساني,مقاله در مورد ابومسلم خراساني
تحقیق ابومسلم خراساني

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق: تحقير و
فشار نسبت به موالي ، عرب را با ماجراي شعوبيه مواجه كرد. اين شعوبيه كساني
بودند كه در مقابل غرور نژادي بيش از حدي كه اعراب داشتند نه فقط منكر
تفوق و سيادت فطري آنها ـ چيزي كه خود اعراب ادعا مي كردند ـ بودند ، بلكه
تمام اقوام عالم را مساوي مي شمردند و تفاخر و تعصب عرب را مخالف اسلام و
قرآن مي دانستند و رد مي ركدند. دعوي اين قوم كه « اهل تسويه » خوانده مي
شدند دستاويز طبقات ناراضي و پرجوش و خروش موالي گشت كه نه تنها سيادت فطري
عرب را انكار مي كردند بلكه عرب را از اقوام ديگر هم پست تر مي شمردند و
در ذكر مطاعن آن قوم به افراط و مبالغه مي گراييدند. چنانكه در مقابل اعراب
كه ايرانيها را علوج و عجم و اسراء و موالي مي خواندند اينان خويشتن را
فرزندان جم و خسرو و ابناء احرار نام مي نهادند و چنان هر ايراني گمنام
دعوي انتساب به خاندي كسري و قباد مي كرد كه به قول يك شاعر عرب گيويي
نبطيها هرگز در جهان نبوده اند. اين جماعت كه به نام شعوبيه اختصاص يافته
اند مدعي شدند كه عرب را نه همان هيچ مزيت بر اقوام ديگر نيست بلكه خود از
هر مزيتي نيز عاري است. هرگز نه دولتي داشته است نه قدرتي. نه صنعت و هنري
به جهان هديه كرده است نه دانش و حكمتي. جز غارتگري و مردمكشي هنري نداشته
است و از فقر و بدبختي اولاد خود را مي كشته است. اما قرآن و آيين اسام كه
عربها بدان مي نازند و بر ديگر مسلمانان فخر مي فروشند خود هيچ اختصاص به
عرب ندارد و آنگاه قرآن و آيين مسلماني خود ازين دعويهاي ناروا و تعصب آميز
بيزارند و آنرا زشت و ناروا مي شمارند. شعوبيه اينگونه سخنان را با گستاخي
و بيپروايي در اشعار خويش مي گفتند و در كتابهاي خود مي نوشتند و اعراب
نيز بدانها پاسخ مي دادند و بدينگونه از اواخر عهد اموي معركه شعوبيه گرم
شد. شعوبيه رسوم و آداب خاص عرب را كه ارتباطي به اسلام نمي داشت و
بازمانده عهد جاهلي مي نمود مكرر مسخره مي كردند. شيوه آنها را در جنگ و در
صلح و آيين آنها را در خطابه و شعر تخطئه مي كردند. حتي بلاغت آنها را كه
اعراب آنهمه بدان مي نازيدند ناچيز و كم مايه مي شمردند و نشانه همنشيني و
خوگري با شتر را در خشونت آواز آنها سراغ مي دادند. در اشعار اين قوم اعراب
مورد طعنه و مسخره واقع مي شدند. در باب انساب آنها ، در باب آداب آنها ، و
حتي در باب اخلاص و ايمان آنها حرف به ميان مي آمد. زبان فارسي با ذخاير
عظيم ادب كهنه آن كه كليله و دمنه ، كتاب تاج ، كتاب آئين نامه ، كتاب
خداينامه ، كتاب كاروندو جاودان و ويس و رامين و هزارافسان و فلويات و
ترانه هاي خسرواني از آن باز مانده بود مايه يي بود كه مي توانست شعوبيه را
درين معركه تفاخر پيش اندازد. بسياري از اينگونه كتب عجم را شعوبيه به
عربي نقل كردند و در نقل كتابهايي مثل خداينامه و امثال آن به عربي ظاهراً
روح شعوبي بيش از ذوق معفت جويي تأثير داشت. چنانكه آداب نوروز و مهرگان
نيز كه هرچند شايد به بوي هداياي نوروزي نزد امويان مقبول واقع شده بود از
اسباب احياء دعاوي و اقوال شعوبيه بود. در هر حال بعضي از شاعران شعوبي كه
همه بعربي شعر مي سرودند در سخنان خويش مفاخر گذشته كسري و سابور را فراياد
مي آوردند و حتي آشكارا در پيش خليفه اموي نيز به نياكان خويش افتخار مي
كردند. اسماعيل بن يسار شاعر كه تفاخر او به نژاد ايراني خشم خليفه هشام را
برانگيخت اگر چند خود از مروانيان صله شعر مي خواست در دل با آنها دشمن
بود و رزوز و شب آنها را لعن مي كرد. بشاربن برد نيز كه در عهد مهدي عباسي
به زندقه متهم شد از پيشروان فكر شعوبي بود و اعراب را هجوهاي تند مي كرد و
در اشعار خويش شتر چراني و موش خواري آنها را مكرر گوشزدشان مي كرد. ديك
الجن شاعر مشهور نيز مثل بشار بر اعراب آشكارا طعنه مي زد. فضيلت عرب را
انكار مي كرد و بهيچ روي عرب را از ديگر مردم برتر نمي شمرد. چنانكه خريمي
نام شاعري ديگر كه از سغد ماوراءالنهر بود به كسري خاقان كه هر دو را از
نياكان خويش مي پنداشت نازش ميكرد و آشكارا ميگ فت كه اجداد وي در روزگار
شرك بر جهان سروري داشته اند و در عهد اسلام نيز از پيروي رسول بازنمانده
اند. درينصورت چرا بايد از عرب كمتر شمرده آيند؟ يك شاعر ديگر ، نامش
متوكلي ، كه نديم متوكل خليفه عباسي بود در برابر بيدادي اعراب به شورشگري –
اما فقط در عرصه شعر و سخن ، علم طغيان برداشت. وي در يك قصيده مشهور علم
كاويان خويش برافراشت و ميراث نياكان خود را از بني هاشم خواست. حتي به
آنها توصيه كرد كه تا مهلت دارند از ملك كناري گيرند ،‌به سرزمين ديرين
خويش بازگردند ، و در حجاز مثل سابق به خوردن سوسمار و چرانيدن شتر
بپردازند. اين نيش و طعنه شاعرانه اگر در عهد حجاج گفته مي آمد شايد خون
شاعر و بسياري ديگر را برخاك مي ريخت اما در اين دوره متوكل از قدرت و نفوذ
فار و ترك كس را پرواي عرب نبود. در واقع نهضت شعوبيه در روزگار عباسيان
بسط و توسعه يي يافت و شايد سبب آن بود كه عباسيان بر خلاف امويان چندان
تعصب عربي نشان نمي دادند و دولت آنها عربي نبود و خراساني بشمار مي آمد
چنانكه اگر با زنادقه مبارزه كردند از جهت تحقير اين طايفه نسبت به عرب
نبود بسبب تهديدي بود كه از عقايد زنادقه متوجه دين و قرآن مي شد. اما
شعوبيه در زمان آنها تا به زندقه نمي افتادند مي توانستند همه جا در بغداد و
بصره و هرجاي ديگر در شعر و سخن خويش بر اعراب بتازند و آنان را به باد
ريشخند بگيرند. باري در بين احزاب و قرق اسلامي ، آنها كه مخصوصاً با
امويان و سياست نژادي آنها روي موافق نشان نمي دادند مورد توجه شعوبيه واقع
شدند. نه فقط شيعه در بين شعوبيه طرفداران يافت بلكه در تعاليم فرق خوارج و
كساني مثل ضراربن عمرو از معتزله نيز گاه سخناني بود كه با مقالات شعوبيه
سازگار مي نمود …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 49

 

ابومسلم خراساني تحقیق در مورد ابومسلم خراساني دانلود تحقیق ابومسلم خراساني دانلود رایگان تحقیق ابومسلم خراساني پروژه ابومسلم خراساني مقاله ابومسلم خراساني مقاله در مورد ابومسلم خراساني پروژه در مورد ابومسلم خراساني پایان نامه ابومسلم خراساني

 • پاورپوینت حالت گازي

  انواع گاز,تحقیق در مورد جامد مایع گاز,تعریف گاز,حالت های ماده در فیزیک,حالت هفتم ماده,گاز چیست,گاز خانگی,مواد گاز پاورپوینت حالت گازي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت حالت گازي قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 37بخشی از پاورپوینت:ويژگي گازهاگازها از مولكولهاي كاملا مجزا…

 • تحقیق کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها

  تحقیق تکنیک نرو فازی,تحقیق روش ترکیب داده ها,تکنیک نرو فازی,تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا,دانلود تحقیق تکنیک نرو فازی,دانلود مقاله تکنیک نرو فازی,روش ترکیب داده ها,کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا,مقاله تکنیک نرو فازی,مقاله روش ترکیب داده ها دانلود…

 • پاورپوینت ساختار علمی کار خلاق

  اسلاید,پاورپوینت,خلاق,ساختار,علمی,کار دانلود پاورپوینت ساختار علمی کار خلاق دانلود فایل پاورپوینت ساختار علمی کار خلاق در 16 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت ساختار علمی کار خلاق اسلاید

 • پاورپوینت الگوهای رفتار هزینه

  الگوهای رفتار هزینه,پاورپوینت آماده الگوهای رفتار هزینه,پاورپوینت الگوهای رفتار هزینه,تحقیق الگوهای رفتار هزینه,دانلو,دانلود پاورپوینت الگوهای رفتار هزینه,دانلود پاورپوینت در مورد الگوهای رفتار هزینه,دانلود رایگان پاورپوینت الگوهای رفتار هزینه پاورپوینت الگوهای رفتار هزینه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت الگوهای رفتار…

 • تحقیق با موضوع ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني

  اثرات اجتماعي,ارزيابي اثرات,رسانه,رسانه غني,رسانه متحرك دانلود تحقیق با موضوع ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني دانلود فایل تحقیق با موضوع ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني در قالب Word و در 22 صفحه   من می خواهم این…

 • گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی با موضوع صنایع چوب و شرکت نقشینه

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی صنایع چوب,گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی,گزارش کارآموزی صنایع چوب,گزارش کارورزی طراحی صنعتی,گزارش کارورزی کار با چوب دانلود گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی با موضوع صنایع چوب…

 • جزوه ارتقای رتبه شغلی عالی معاون اجرایی در اداره کل آموزش و پرورش

  ارتقا رتبه شغلی آموزگاری معاون هنرستان,ارتقاء رتبه شغلی عالی معاون هنرستان,ارتقاء رتبه شغلی فرهنگیان,پروژه ارتقا رتبه شغلی آموزگاری معاون هنرستان,پروژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معاون هنرستان,تحقیق آموزگاری معاون هنرستان,دانلود تحقیق ارتقا شغلی دانلود جزوه ارتقای رتبه شغلی عالی معاون اجرایی…

 • تحقیق پروتئین لیزوزیم و کارکردهای آن

  آشنایی با لیزوزیم,انواع لیزوزیم,پاورپوینت لیزوزیم,پایان نامه لیزوزیم,تحقیق لیزوزیم,لیزوزیم,لیزوزیم چیست,لیزوزیم در ادرار,لیزوزیم در سلول,لیزوزیم در ماهی,لیزوزیم شیر,لیزوزیم مخاط,لیزوزیم موجود در بزاق,لیزوزیم ها,لیزوزیم و لیزوزوم,مقاله لیزوزیم دانلود تحقیق پروتئین لیزوزیم و کارکردهای آن دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع پروتئین لیزوزیم و…

 • پرسش نامه سبک تصمیم گیری شخصی ‏

  پرسشنامه تصمیم گیری,پرسشنامه تصمیم گیری مدیران,پرسشنامه سبک تصمیم گیری,پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی,پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران,پرسشنامه سبک های تصمیم گیری,دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری دانلود پرسش نامه سبک تصمیم گیری شخصی ‏ دانلود فایل دانلود پرسش نامه سبک تصمیم گیری…

 • تحقيق حقوق مدني 1

  بررسی حقوق مدنی,تحقيقي در مورد حقوق مدني,تحقیق درس حقوق مدنی,تقسيمات حقوق,حقوق مدني 1,حقوق مدنی,دانلود تحقیق,رويه قضايي,قلمرو قانون,قوانین حقوق مدنی,کار تحقیقی حقوق,منابع حقوق دانلود تحقيق حقوق مدني 1 دانلود فایل مقدمه:نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يك…